קרן פנסיה

קרן פנסיה היא מוצר חיסכון, שמטרתו לייצר הכנסה חודשית קבועה לזמן פרישה ומקנה בין היתר הגנות ביטוחיות למשך תקופת החיסכון.

קרן פנסיה מבוססת על מנגנון איזון אקטוארי ועקרון הערבות ההדדית. המשמעות היא שהכספים המשולמים לכל עמית (קצבאות הזקנה, הנכות והשאירים) עשויים להשפיע על יתר העמיתים בקרן.
בגיל פרישה יוכל העמית בקרן לקבל קצבה פנסיה.
קרנות הפנסיה, כפי שציינו כוללות בתוכן כיסויים ביטוחים הראשון הוא: קצבת שארים כיסוי למקרה מוות, המשולם לאלמנ/ה במקרה פטירת העמית בקרן הפנסיה, בצורה של קצבת אלמנ/ה חודשית לכל החיים.
גובה הקצבה תלוי בשכר המבוטח ובמסלול הביטוח בו בחר העמית. בנוסף, קיימת זכאות גם ליתומים בקבלת קצבה ועד גיל 21. כמו כן, כוללת קרן הפנסיה כיסוי ביטוחי למקרה של אובדן כושר עבודה.
עמית שאיבד את כושרו לעבוד יכול לתבוע את הקרן ולקבל ממנה פנסיית נכות, בגובה של עד 75% מהשכר הקובע שלו, בכפוף להצגת אישורים רפואיים ולהחלטת ועדת הקרן. 
הפרשות כל הכספים שלנו שנמצאים בקרנות הפנסיה משוקעים בשוק ההון במסלולים שונים.בקרן הפנסיה העמיתים נהנים מ-30% אג"ח מיועדות שנותנות תשואה מבוטחת.
אחת לרבעון מומלץ לפתוח את הדוחות שאנו מקבלים ולעקוב אחרי הביצועים של הקרן שלנו.

חל מינואר 2017 שיעור הפרשות הן באחוזים הבאים עובד 6% מעסיק 6.5% מרכיב פיצויים 6% ישנם מעסיקים שמפרישים את מלוא הפיצויים מהתחלה 8.33%.
עצמאים: החל משנת 2017 חובה על כל עצמאי להפריש לעצמו לפנסיה.
עבור חלק מההכנסה עד חצי מהשכר הממוצע (71220 ₪ הראשונים) יש להפקיד 4.45%.
עבור יתרת הכנסה ועד גובה השכר הממוצע במשק ( 142440 ₪ בשנה ) יש להפקיד 12.55%.

שלח הודעה
Scan the code
היי, אשמח לעזור לכם :)