קופות גמל

קופת גמל היא מכשיר חיסכון ארוך טווח שניתן להפקיד עליו גם כעצמאי וגם כשכיר.
קופת גמל היא מוצר חיסכון ללא כיסויים ביטוחים, מוצר חיסכון טהור שאפשריות השקעה יותר דינמיות.
קופת גמל לפני 2008
הכספים שצבר העמית בשל הפקדות עד שנת 2008, ישולמו לו כשיגיע לגיל פרישה כסכום חד פעמי. הכסף שנצבר בשל הפקדות שבוצעו אחרי שנת 2008, ישולם בצורה של קצבה לכל ימי חייו.

במקרה של פטירה כאשר אדם חוסך בקופת גמל, הכספים יועברו לאותם מוטבים. הכספים שנותרו בקופת הגמל לאחר מות החוסך אינם חלק מהעיזבון שלו והם לא יכולים להינתן ליורשיו –עם זאת, החוסך יכול לקבוע כי המוטבים בקופת הגמל יהיו יורשיו כדין.

הפרשות
החל מינואר 2017 שיעור הפרשות הן באחוזים הבאים עובד 6% מעסיק 6.5% מרכיב פיצויים 6% ישנם מעסיקים שמפרישים את מלוא הפיצויים מהתחלה 8.33%.
עצמאים: החל משנת 2017 חובה על כל עצמאי להפריש לעצמו למוצר חיסכון דמי ניהול מקופת גמל יהיו מצבירה בלבד.

שלח הודעה
Scan the code
היי, אשמח לעזור לכם :)