ביטוח מנהלים

ביטוח מנהלים הוא למעשה חוזה אישי שנכרת בין חברת הביטוח למבוטח. תנאיו הם אישיים, מחייבים את שני הצדדים ולא ניתנים לשינוי באופן חד צדדי. כל עוד המבוטח משלם את הפרמיה והפוליסה בתוקף, חברת הביטוח צריכה לפעול בהתאם להתחייבויותיה בפוליסה, בכל מקרה ביטוח: קצבה חודשית לאחר הפרישה לגמלאות, פיצוי חודשי במקרה של אובדן כושר עבודה או סכום ביטוח חד-פעמי במקרה של פטירה, וזאת בהתאם לתנאי הפוליסה. ביטוח מנהלים נותן מענה רחב במקרה של אובדן כושר עבודה שהוא מכסה עיסוק ספציפי.
דבר נוסף שחשוב לדעת, ביטוח מנהלים עד סוף שנת 2012 ביטוחי המנהלים נתנו מקדמי קצבה קבועים כך שתוחלת החיים שגדלה לא משפיעה על קצבה העתידית שעמית יקבל.
ביטוחי מנהלים ניתן לרכוש ריסק משלים כפיצוי בגין פטירה ולא קצבת שארים כמו בקרן הפנסיה.
בביטוח מנהלים ניתן לבצע פיזור השקעות רחב יותר. כל הכספים שלנו מושקעים בפוליסות ביטוחי מנהלים מושקעות בשוק ההון במסלולים שונים.
אחת לרבעון מומלץ לפתוח את הדוחות שאנו מקבלים ולעקוב אחרי הביצועים של הקרן שלנו.

שלח הודעה
Scan the code
היי, אשמח לעזור לכם :)