אחריות מקצועית

אם אתה עורך דין, רואה חשבון, מהנדס, אדריכל, או עוסק במקצועות הרפואה והרפואה האלטרנטיבית ומקצועות דומים, אתה חשוף בכל רגע לתביעות מלקוחותיך. הלקוחות עלולים לתבוע בגין הפרת חובה מקצועית, מחדל או רשלנות, גם אם נעשו בתם לב. ביטוח אחריות מקצועית מעניק לך כיסוי במקרים של תביעות כאלו, ומאפשר לך לעבוד במקצוע שלך ללא חשש. ולהיות רגוע במקרה של תביעות נזיקין בגין נזקים הנגרמים לצד שלישי כתוצאה מטעות או רשלנות מקצועית.
פוליסה זו מאפשרת לך לקבל החזר הוצאות בגין חבות מקצועית, שעלולות לחול עליך בשל תביעה משפטית בגין הפרת חובה מקצועית, שמקורה ברשלנות, בטעות או בהשמטה שנעשתה על-ידך, על-ידי קודמך או על-ידי כל אדם שהועסק או מועסק על-ידך או על-ידי קודמך. כמו כן, הפוליסה מעניקה כיסוי עבור הוצאות משפטיות בגין תהליכי תביעה אלו.


כמה עולה ואיך בונים פוליסה?
לסוג העסק יש השפעה על מחיר הפוליסה, ישנם מקצועות בסיכון גבוה ויש בסיכון נמוך מאוד תלוי. גיל ניסיון בתחום יש השפעה על מחיר הפוליסה. כמו כן גם לסכומי הביטוח המכוסים כמות עובדים כמות עובדים ועוד לא מעט פרמטרים שחברת הביטוח תוכל לדרוש כדי להתאים פוליסה למבוטח ולכן חשוב להתייעץ עם בעל מקצוע שיבנה עם המבוטח פוליסה אשר מתאימה לצרכיו.

שלח הודעה
Scan the code
היי, אשמח לעזור לכם :)